ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

เข้าหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจเรทหาร