ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ค่านิยมหลัก

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้" 

 

พันธกิจ
- ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

- สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
- พัฒนาการตรวจการปฏิบัติราชการได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการของ บก.ทท.  

 

VDO สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และกำลังพล สจร.ทหาร ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร,พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งทำบุญบังสุกุลให้กับกำลังพลสจร.ทหารที่เสียชีวิต ณ วัดคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานจเรทหารครบรอบปีที่ 29