ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ค่านิยมหลัก

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้" 

 

พันธกิจ
- ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

- สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
- พัฒนาการตรวจการปฏิบัติราชการได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการของ บก.ทท.  

 

VDO สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.60 เวลา 0900 พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดแนะนำความรู้ สจร.ทหาร ได้ไปแนะนำความรู้  ณ นพค.46 สนภ .4 นทพ. อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช ผบ.นพค.46 ให้การต้อนรับ ชุดแนะนำความรู้ได้บรรยายในเรื่องประมวลจริยธรรม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ สิทธิการได้รับค่าชดเชยของผู้เสียหายในคดีอาญาฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การร้องทุกข์ร้องเรียนที่ถูกต้อง การกระทำทุจริตหลอกลวงเรียกร้บเงิน กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำลังพลให้ความสนใจและสอบถามในเรื่องที่บรรยายและข้อเท็จจริงจากปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับตอบข้อทดสอบและแบบประเมินผล เป็นที่เรียบร้อยตามภารกิจ