ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ค่านิยมหลัก

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักด้านการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการที่มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้" 

 

พันธกิจ
- ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

- สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
- พัฒนาการตรวจการปฏิบัติราชการได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการของ บก.ทท.  

 

VDO สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

  เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 0900 พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร เป็น หน.ชุดชี้แจงการตรวจการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.อภิสิทธิ์  นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 85 นาย จากบก.สนภ.3,นพค.31,นพค.32,นพค.33,นพค.34,นพค.35,นพค.36,วส.914 นทพ. และ นกส.3 สทพ.นทพ. ผู้รับฟังให้ความสนใจเป็นอย่างดีพร้อมซักภามปัญหาต่าง ๆ