ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ระเบียบ / คำสั่ง

- ระเบียบ คณก. มาตรฐานทางจริยธรรม

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2558

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่ของสำนักงานจเรทหาร พ.ศ.2552

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนในหน้าที่ของสำนักงานจเรทหาร พ.ศ.2552 

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถราชการ 2561

- ระเบียบว่าด้วยการส่งกำลัง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

- ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2561

- คำสั่งการตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- คำสั่งการตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. พ.ศ.2562