ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานจเรทหาร 
127 ม.3 กองบัญชาการกองทัพไทย  สำนักงานจเรทหาร
อาคาร 6 ชั้น 7 - 8  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่  กทม. 10210

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

 

กองกลาง 

02 575 6523

Call Center

กองแผนและโครงการ

02 575 6524

 

สำนักตรวจการปฏิบัติราชการ

02 275 1953

 

กองตรวจกิจการทั่วไป

02 575 6526

 

กองตรวจกิจการส่งกำลัง

02 575 6525

 

กองสืบสวนสอบสวน

02 575 6528