ผู้บังคับบัญชา

  ผู้บังคับบัญชา  
  สำนักงานจเรทหาร  
                                                       
  พล.ท. ชนินทร์  โตเลี้ยง  
  จร.ทหาร  
    
พล.ต. วิชา  ไผ่เกาะ   พล.ต. อภิวัฒน์  ทองอยู่
รอง จร.ทหาร   ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฎิบัติราชการ