ผู้บังคับบัญชา

  ผู้บังคับบัญชา  
  สำนักงานจเรทหาร  
                                                         
  พลโท ธีระ ญาณวโร  
  จเรทหาร  
    
พลตรี ชัยพล นิยะสม   พลตรี จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์
รอง จเรทหาร   ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฎิบัติราชการ