ผู้บังคับบัญชา

 

 

 
 

สำนักงานจเรทหาร

 
                                                         
 

พลโท ธีระ ญาณวโร

 
 

จเรทหาร

 
    

 พลตรี ธิติพันธ์ พุทธบูชา

 

พลตรี ธีร์  แก้วแดง

รอง จเรทหาร

 

ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฎิบัติราชการ