ผู้บังคับบัญชา

                                                     ผู้บังคับบัญชา

                                                 สำนักงานจเรทหาร

                                        
                                                                  พล.ท. อนุศักดิ์  เผ่านาค
                                                                           จร.ทหาร

                                  
                           พล.ต. ก่อเกียรติ  พิทักษ์วงศ์                                                  พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ
                                  รอง จร.ทหาร                                             ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฎิบัติราชการ